Polesie, 2 km od Piotrkowa | Nieruchomość gruntowa- budowlana Majków Mały, Nr 0293